Kategorier
Snarveier

Din indkøbskurv

SubtotalNOK 0,00
TotalNOK 0,00
Heraf udgør momsNOK 0,00

Miljøpolitikk

Hos Presenco Sport er vi forpliktet til å beskytte miljøet og minimere vår påvirkning på planeten. Vi streber etter å redusere vår negative miljøpåvirkning og ta ansvar for våre handlinger, slik at produktene og prosessene våre blir og fortsetter å være mer bærekraftige.

Presenco Sport A/S bærekraftsløfte


Som en del av vårt engasjement for å fremme bærekraft og ansvarlighet i vår virksomhet og bransje, forplikter vi oss til følgende løfte:Miljøbeskyttelse

Vi vil redusere vår miljøpåvirkning ved kontinuerlig å implementere miljøvennlige praksiser som kan minimere vår CO2-utslipp. Vi vil strebe etter å øke vår energieffektivitet, redusere avfall og fremme gjenbruk og gjenvinning i hele vår forsyningskjede.

Oppfyllelse av miljølovgivning

Vi overholder alle gjeldende miljølover og -regler og streber etter å på sikt overgå kravene for miljømessig ansvarlighet.

Etisk innkjøp

Vi vil sikre at produktene vi kjøper og tilbyr er produsert under etiske forhold uten bruk av tvangsarbeid, barnearbeid eller annen ulovlig praksis. Vi vil samarbeide tett med våre leverandører for å fremme etikk og gjennomsiktighet i hele vår forsyningskjede.

Samarbeid og informasjon

Vi vil samarbeide med interessenter, inkludert kunder, ansatte og samfunnet, for å øke bevisstheten om bærekraft og fremme ansvarlige handlinger. Vi vil også støtte og delta i initiativer og prosjekter som tar sikte på å beskytte miljøet og forbedre bærekraften.

Kontinuerlig forbedring

Vi vil strebe etter kontinuerlig forbedring av vår miljøprestasjon gjennom fastsettelse av mål, overvåking av resultater og evaluering av vår miljøpåvirkning. Vi vil regelmessig gjennomgå vår miljøpolitikk og tilpasse den til endringer i teknologi, miljølovgivning og beste praksis.


Dette bærekraftsløftet representerer vårt engasjement for å integrere bærekraft i ulike aspekter av vår virksomhet. Vi vil kontinuerlig evaluere vår prestasjon, identifisere områder for forbedring og handle i samsvar med dette. Vi tror at ved å ta ansvarlige handlinger kan vi bidra til en mer bærekraftig fremtid for vår virksomhet, samfunnet og planeten som helhet.


Ønsker du også å gi tilbake til klimaet?


For å bidra til CO2-kompensasjon har Presenco Sport intensjoner om å innføre en miljøavgift på sikt, som gir deg som kunde muligheten til å bidra tilbake til klimaet. Hvis du ønsker å bidra, kan du gjøre dette i utsjekkingsprosessen ved å krysse av i boksen for miljøavgift. Det er helt frivillig om du ønsker å gi ditt bidrag til miljøet når du legger inn en bestilling hos oss.


FN's verdensmål


Ved å støtte FNs bærekraftsmål ønsker vi å bidra til å takle noen av verdens mest presserende utfordringer, som fattigdom, ulikhet og klimaendringer. Gjennom følgende bærekraftsmål har vi håp om å kunne skape en positiv innvirkning og bidra til å forbedre samfunnet og miljøet.

FN’s tredje verdensmål

Presenco Sport tilbyr et bredt utvalg av sportsutstyr og -produkter som er designet for ulike aktiviteter og målgrupper. Gjennom dette motiverer og støtter vi mennesker til å være fysisk aktive, noe som bidrar til forbedret helse og trivsel i tråd med FN's tredje verdensmål.

FN’s ottende verdensmål

Presenco Sport investerer i utdanning og opplæring av ansatte, bruker rettferdige arbeidspraksiser og lønninger, samt fokuserer på likestilling og mangfold på arbeidsplassen i tråd med FN's åttende verdensmål.

FN’s tolvte verdensmål

Presenco Sport samarbeider tett med leverandører og andre interessenter for å fremme ansvarlig forbruk og produksjon i hele forsyningskjeden. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å endre og forbedre vår produksjons- og forbruksmåte av varer og ressurser i tråd med FN's tolvte verdensmål.Vi støtter miljøvennlig emballasje!


Hos Presenco Sport gjenvinner vi all emballasje vi mottar varer i, uavhengig av profileringen den måtte ha. Våre kunder vil derfor oppleve å motta varer i brukte pappesker med tilhørende gjenvunnet teip og etiketter fra våre respektive underleverandører. I tillegg har vi valgt bort teip og pappesker med trykt logo og annet trykk.
Vår arbeidsmiljøpolitikk


Vi hos Presenco Sport er forpliktet til å sikre et sunt og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte. Vi streber etter å skape en arbeidsplass der trivsel og sikkerhet er i fokus, og der alle ansatte kan utføre sitt arbeid under optimale forhold. Vi forplikter oss til å overholde relevante arbeidsmiljølover og -standarder for å sikre at våre arbeidsmiljøpraksiser er av høy kvalitet og oppfyller nødvendige krav.

Vår arbeidsmiljøpolitikk omfatter følgende prinsipper:

Gode arbeidsforhold: Vi vil sikre rettferdige og trygge arbeidsforhold for våre ansatte og overholde internasjonale standarder for arbeidstakerrettigheter, inkludert retten til sikkerhet, ordentlig lønn, like muligheter og ingen diskriminering.

Sikkerhet først: Vi prioriterer sikkerheten og helsen til våre ansatte over alt annet. Vi streber etter å identifisere og minimere risiko og farer på arbeidsplassen gjennom regelmessige risikovurderinger og opplæring.

Forebygging av skader og sykdommer: Vi er dedikerte til å forebygge arbeidsulykker, arbeidsrelaterte sykdommer og langvarige skader. Vi jobber proaktivt med å identifisere potensielle risikoer og implementere relevante tiltak for å sikre et sunt og trygt arbeidsmiljø.

Opplæring og trening: Vi sikrer at våre ansatte får tilstrekkelig opplæring og trening i arbeidsmiljøprosedyrer, sikkerhetsprosedyrer og nødvendige arbeidsmetoder. Vi fremmer en kultur der alle ansatte tar ansvar for sin egen og andres sikkerhet og deltar aktivt i opplæringsaktiviteter.

Kommunikasjon og samarbeid: Vi fremmer åpen kommunikasjon og samarbeid på tvers av alle nivåer i organisasjonen vår. Vi oppfordrer våre ansatte til aktivt å delta i identifisering og løsning av arbeidsmiljørelaterte problemer, samt rapportere potensielle farer og forslag til forbedringer.