Kategorier
Snarveier

Din indkøbskurv

SubtotalNOK 0,00
TotalNOK 0,00
Heraf udgør momsNOK 0,00

Teamet, historie, vision og værdierMedarbejdere

Team Presenco Sport

Teamet bak Presenco Sport består av 4 faste ansatte og vanligvis 1-2 praktikanter/studieassistenter. I tillegg har vi et stort antall eksterne partnere og rågivere.


Mikkel Poulsen

Teamleader & Owner
Har en stor lidenskap for racketsport.
Har tidligere løpt og syklet mountainbike.
Spiller badminton og driver fitness.

Ole Sørensen

Warehouse Manager
Ansvarlig for varemottak og -forsendelse.
Har trent badminton.
Trener cykling.

Mads Ebbesen

Sales & E-commerce Manager
Ansvarlig for salg og E-commerce
Har trent taekwondo og fotball
Trener fitness


Nicoline Larsen

E-commerce Assistant
Medansvarlig for sociale medier
Har trent tennis
Trener fitness

Niklas Mathiesen

Sales Assistant
Medansvarlig for ordrehåndtering & Content.
Har trent badminton og vært skilærer.
Trener fotball.

Jonas Jørgensen

Sales & E-commerce Intern
Medansvarlig for salg og E-commerce
Har trent fotball og fitness
Trener løping


Historie

Siden 1977 har PRESENCO SPORT A/S vært dedikert til salg og veiledning i kjøp av rekvisita til idrett, sport, bevegelse og lek til foreninger, idrettshaller, institusjoner, klubber og virksomheter. Vi er en stripe erfarne medarbeidere som jobber tett sammen med en lang rekke eksterne leverandører, blant annet produsenter, grossister og service- og IT-virksomheter.

Visjonen til PRESENCO SPORT A/S er å fremme aktivitetsnivået innen sport, idrett og fysisk bevegelse, lek og moro, til glede for den enkelte og til fortjeneste for folkehelsen og den allmenne trivsel.

Vi står på pinne for å sikre at kunden får de best tenkelige produkter, innen rimelig tid og til en rimelig pris. Nettbutikken vår www.presencosport.dk gir deg det store overblikket. Her finner du et stort utvalg av sportsrekvisita, av svært høy kvalitet og til konkurransedyktige priser.

2021

Presenco Sport går live med en ny nettbutikk i nye farger og nye design.

Hovedformålet var å få full integrasjon mellom nettbutikken og vårt relativt nye ERP -system, så en raskere ordrehåndtering og produktopprettelse ble mulig.

I tillegg til å vise egne lagerbeholdning i Kolding og lagerbeholdning i sentrallageret i Tyskland, ble det mulig å vise prisavtaler, favoritter, historiske dokumenter og en plattform vi kan utvikle nettbutikken på i fremtiden.

2019

Presenco Sport oppgraderer sitt ERP -system fra Navision 3.65 fra 2003 til Microsoft Dynamics NAV.

Med det nye ERP -systemet blir hverdagen papirløs, ettersom alle dokumenter håndteres digitalt. I tillegg er ordreflyten systematisert, noe som i stor grad hjelper til med å gi kunder råd om bestillingsprosessen.

2017

Utvalget vil bli utvidet i perioden 2017-20 med +5000 produkter fra 2 store tyske leverandører.

Disse samarbeidet innebar blant annet at kategorien "Læring og krea" kunne introduseres i vårt sortiment og at en betydelig utvidelse av utvalget kunne gjøres innenfor blant annet "Fitness og Physio".

Sortimentene ble først lansert på egne nettbutikker, men deretter flyttet til hoveddomenet www.presencosport.dk.

I samme periode ble det startet en strukturert og systematisk innsats med proaktivt salg. Den direkte kundekontakten hadde ikke tidligere blitt brukt i selskapets historie.

2016

Presenco Sport lanserer sin nettbutikk på svensk og norsk.

Tilstedeværelsen i de nye lokale markedene har blitt opprettholdt og utviklet gjennom årene, og spesielt det svenske markedet har ønsket det store produktutvalget fra Presenco Sport velkommen.

2015

I mai 2015 kunne vi i Presenco Sport introdusere en ny og mer brukervennlig nettbutikk, som denne gangen var vår egen.

Nettbutikken ble bygget på en open source-plattform Magento. Nettbutikken ga oss mange nye tekniske funksjoner og kontroll over vår egen nettbutikk, som tidligere var eid av vår forhandler.2012

Den 1. oktober 2012 ble PRESENCO SPORT A/S stiftet som selvstendig selskap, og er fortsatt lagerførende på godt og vel 80 % av sortimentet, via eget varelager i Kolding og eksterne varelagre, hovedsakelig i Tyskland. Resten av utvalget er spesialvarer, som produseres etter bestilling og individuelle behov. Samarbeidet med store eksterne leverandører betyr at PRESENCO SPORT A/S kan tilby et enormt stort utvalg av idrettsrekvisita til sport, gjenopptrening og lek. Utvalget vårt er både dypt og bredt, og omfatter fortsatt standardrekvisita for skoleidrett, men også rekvisita av svært høy kvalitet til konkurranseidrett, godkjent etter internasjonale standarder.

2005

Etter et generasjonsskifte i PRESENCO og kommunalreformen i 2005 ble det besluttet å utvide sortimentet. For å kunne håndtere et stort utvalg med få ressurser ble det besluttet å inngå et nært samarbeid med en stor tysk grossist og produsent. Det ente med en sortimentsutvidelse fra omtrent 400 til over 9000 varenumre. Dermed steg antallet trykte katalogsider fra 55 til 528.

1988

I 1988 introduserte vi en komplett svømmekatalog, med rekvisita til vedlikehold og bruk av svømmehallen. Målgruppene for denne katalogen er svømmehaller, svømmeklubber, fysioterapeuter, campingplasser, hoteller og vandrehjem.

1984

Siden ble sortimentet i 1984 utvidet med en egen tenniskatalog, med rektisita til etablering, vedlikehold og bruk av tennisbaneanlegg. Målgruppene for denne katalogen var – og er fortsatt – tennisklubber, anleggsgartnere, entreprenører, hoteller og campingplasser.

1977

I 1977 etablerte Jens Poulsen PRESENCO SPORT som et selvstendig forretningsområde i PRESENCO, som fortsett lager presenninger til fritid, industri, landbruk og transport.

Fremstillingen av bekledte skumemner til idretten førte ved utgangen av 70-tallet til idéen om å utvide utvalget med spesielt utvalgt rekvisita, hovedsakelig til skoleidrett. Disse skulle komplementere markedsføringen og salget av rekvisita fra PRESENCOs egen produksjon.

Produktene knyttet til skoleidretten ble markedsført i en egen sportskatalog og utgitt i en 60 siders katalog frem til 2005.


Visjon

Visjonen til PRESENCO SPORT A/S er å fremme aktivitetsnivået innen sport, idrett og fysisk bevegelse, moro, lek og læring til glede for den enkelte og til fortjeneste for folkehelsen og den allmenne trivsel.


Kjerneverdier

Medarbeidere

- Vi gjør riktige ting riktig, og vi vil lære nytt
- Vi er lojale, hjelpsomme og engasjerte
- Vi har en humørfylt, likeverdig og saklig omgangstone
- Vi nærer omsorg for hverandre
- Vi har fokus på teamet frem for os selv

Kunder

>- Vi vil gi alle kundene våre en god opplevelse av PRESENCO SPORT A/S som leverandør
- Forespørsler besvares senest dagen etter
- Vi søker svar på alle tekniske spørsmål for å styrke vår faglige kompetanse
- Vi utviser vennlighet, høflighet og saklighet i enhver kundekontakt, uansett henvendelsens art

Interne prosesser

- Vi utarbeider felles og individuelle handlingsplaner, i samsvar med den overordnede strategien
- Vi tar hensyn til hele verdikjeden i våre beslutninger
- Vi tenker positivt og effektivt
- Vi vil hele tiden utvikle og forbedre rutinene våre

Økonomi

- Vi vil være gjeldfrie og ha overskudd
- Vi vil ha kontinuerlig vekst
- Vi skal skape størst mulig verdi for minst mulig ressurser, og samtidig levere høy kvalitet


Miljø- og arbeidsmiljøpolitikk

Overordnet vil PRESENCO SPORT A/S på best mulig måte bevare og beskytte det eksterne miljøet og arbeidsmiljøet til våre ansatte./p>

I forhold til det eksterne miljøet vil PRESENCO SPORT A/S:

- overholde gjeldende miljølovgivning.
- etterleve miljøpolitiske krav
- minimere el-, varme- og vannforbruket
- minimere avfallsmengden og sikre at avfallet vårt avhendes forsvarlig

I forhold til arbeidsmiljøet vil PRESENCO SPORT A/S:

- overholde gjeldende arbeidsmiljølovgivning
- sikre et godt arbeidsmiljø på alle virksomhetens arbeidsplasser
- hele tiden evaluere arbeidsmiljøet med tanke på forbedringer
- sette av de nødvendige ressurser for å sikre arbeidsmiljøet.


Kvalitetspolitikk

Kvaliteten av PRESENCO SPORT A/S' produkter skal svare til de relevante myndigheters sikkerhets- og miljøbestemmelser og som et minimum oppfylle de gitt arbeidsmiljøkrav og gjeldende lovgivning, praksis og administrative forskrifter på området.

For å sikre:

- riktig sluttprodukt, skal ordrens ordlyd forstås til fulle.
- god omtale og for å bevare kunden fremover, skal vi alltid være oppmerksomme på å sikre høy kvalitet på sluttproduktet.
- høy kvalitet ved innkjøp av råvarer, hjelpematerialer, ferdigvarer og montasje fra underleverandører, teller kvalitet mer enn pris når produktets beskaffenhet og anvendelse tilsier det.
- punktlig levering, skal det sikres tilstrekkelig oppmerksomhet for den enkelte ordre og produksjonssituasjonen som helhet.
- høy kvalitet i arbeidets utførelse, sluttprodukter og perifere serviceytelser, skal hver ansatt se på virksomheten som sin egen.