Kategorier
Genveje

Din indkøbskurv

SubtotalNOK 0,00
TotalNOK 0,00
Heraf udgør momsNOK 0,00

Miljøpolitik

Hos Presenco Sport er vi forpligtede til at beskytte miljøet og minimere vores indvirkning på planeten. Vi stræber efter at reducere vores negative miljøpåvirkning og tage ansvar for vores handlinger, så vores produkter og processer er og fortsat bliver mere bæredygtige.

Presenco Sport A/S's bæredygtighedsløfte


Som en del af vores engagement i at fremme bæredygtighed og ansvarlighed i vores virksomhed og branche, forpligter vi os til følgende løfte:Miljøbeskyttelse

Vi vil reducere vores miljøpåvirkning ved løbende at implementere miljøvenlige praksisser, der kan minimere vores CO2-udledning. Vi vil stræbe efter at øge vores energieffektivitet, reducere affald, samt fremme genbrug og genanvendelse i hele vores forsyningskæde.

Opfyldelse af miljølovgivning

Vi overholder alle gældende miljølove og -regler og stræber efter en dag at kunne overgå kravene for miljømæssig ansvarlighed.

Etisk sourcing

Vi vil sikre, at de produkter vi køber og tilbyder, er fremstillet under etiske forhold uden brug af tvangsarbejde, børnearbejde eller anden ulovlig praksis. Vi vil arbejde tæt sammen med vores leverandører for at fremme etik og gennemsigtighed i hele vores forsyningskæde.

Samarbejde og oplysning

Vi vil samarbejde med interessenter, herunder kunder, medarbejdere og samfundet, for at øge bevidstheden om bæredygtighed og fremme ansvarlige handlinger. Vi vil også støtte og deltage i initiativer og projekter, der sigter mod at beskytte miljøet og forbedre bæredygtigheden.

Kontinuerlig forbedring

Vi vil stræbe efter kontinuerlig forbedring af vores miljøpræstationer gennem fastsættelse af mål, overvågning af resultater og evaluering af vores miljømæssige påvirkning. Vi vil regelmæssigt gennemgå vores miljøpolitik og tilpasse den til ændringer i teknologi, miljølovgivning og bedste praksis.


Dette bæredygtighedsløfte repræsenterer vores engagement i at integrere bæredygtighed i de forskellige aspekter af vores forretning. Vi vil kontinuerligt evaluere vores præstationer, identificere områder til forbedring og handle i overensstemmelse hermed. Vi tror på, at ved at foretage ansvarlige handlinger kan vi bidrage til en mere bæredygtig fremtid for vores virksomhed, samfundet og planeten som helhed.


Ønsker du også at give igen til klimaet?


For at bidrage til CO2 kompenseringen har Presenco Sport en hensigt om på sigt at indføre et miljøgebyr, der giver dig muligheden for som kunde at give igen til klimaet. Ønsker du at bidrage, vil du kunne gøre dette i check ud-processen ved at sætte flueben i boksen vedr. miljøgebyr. Det er altså valgfrit, hvorvidt man ønsker at give sit bidrag til miljøet, når man placerer en ordre hos os.


FN's verdensmål


Ved at støtte FN's verdensmål ønsker vi at bidrage til at tackle nogle af verdens mest presserende udfordringer, såsom fattigdom, ulighed og klimaforandringer. Gennem de følgende verdensmål har vi en forhåbning om at kunne skabe en positiv indvirkning og bidrage til at forbedre samfundet og miljøet.

FN’s tredje verdensmål

Presenco Sport tilbyder et bredt udvalg af sportsudstyr og -produkter, der er designet til forskellige aktiviteter og målgrupper. Herigennem motiverer og støtter vi folk i at være fysisk aktive, hvilket bidrager til forbedret sundhed og trivsel jf. FN’s tredje verdensmål.

FN’s ottende verdensmål

Presenco Sport investerer i uddannelse og træning af medarbejdere, benytter en fair arbejdspraksis og lønninger, samt sætter fokus på ligestilling og mangfoldighed på arbejdspladsen jf. FN’s ottende verdensmål.

FN’s tolvte verdensmål

Presenco Sport arbejder tæt sammen med leverandører og andre interessenter for at fremme ansvarlig forbrug og produktion i hele forsyningskæden. Derudover bestræber vi os på løbende at ændre og forbedre vores måde at producere og forbruge vores varer og ressourcer jf. FN’s tolvte verdensmål.Vi støtter miljøvenlig pakning!


Hos Presenco Sport genbruger vi alt den emballage vi får tilsendt varer i, uanset hvilken profilering det måtte give. Vores kunder vil derfor opleve at få tilsendt varer i brugte papkasser med dertilhørende genbrugte taperester og labels fra vores respektive underleverandører. Derudover har vi fravalgt tape og papkasser med påtrykt logo og anden print.
Vores arbejdsmiljøpolitik


Vi er hos Presenco Sport forpligtet til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Vi bestræber os på at skabe en arbejdsplads, hvor trivsel og sikkerhed er i fokus, og hvor alle medarbejdere kan udføre deres arbejde under optimale forhold. Vi forpligter os til at overholde relevante arbejdsmiljølove og -standarder for at sikre, at vores arbejdsmiljøpraksis er af høj kvalitet og opfylder de nødvendige krav.

Vores arbejdsmiljøpolitik omfatter følgende principper:

Gode arbejdsforhold: Vi vil sikre fair og sikre arbejdsforhold for vores medarbejdere samt overholde internationale standarder for arbejdstagerrettigheder, herunder retten til sikkerhed, ordentlig aflønning, lige muligheder og ingen diskrimination.

Sikkerhed først: Vi prioriterer sikkerheden og sundheden for vores medarbejdere over alt andet. Vi stræber efter at identificere og minimere risici og farer på vores arbejdsplads igennem regelmæssige risikovurderinger og uddannelse.

Forebyggelse af skader og sygdomme: Vi er dedikerede til at forebygge arbejdsulykker, arbejdsrelaterede sygdomme og langvarige skader. Vi arbejder proaktivt med at identificere potentielle risici og implementere relevante foranstaltninger for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Uddannelse og træning: Vi sikrer, at vores medarbejdere er ordentligt uddannet og trænet i arbejdsmiljømæssige procedurer, sikkerhedsprocedurer og nødvendige arbejdsmetoder. Vi fremmer en kultur, hvor alle medarbejdere tager ansvar for deres egen og hinandens sikkerhed og deltager aktivt i uddannelsesaktiviteter.

Kommunikation og samarbejde: Vi fremmer åben kommunikation og samarbejde på tværs af alle niveauer af vores organisation. Vi opfordrer vores medarbejdere til at deltage aktivt i at identificere og løse arbejdsmiljørelaterede problemer samt indberette potentielle farer og forbedringsforslag.